سالگرد یک تولد

مبعث یعنی سالگرد تولد یک دین سالگرد تولد اسلام، کاش درست بشناسیمش… رنگ خدا