خط خوشبختى و هدايت انسانها

خط سعادت و خوشبختى و هدايت انسانها              محتوى و فضيلت سوره قدر   محتواى اين سوره چنان كه از نامش نيز پيداست بيان نزول قرآن مجيد در شب قدر است، و سپس بيان اهميت شب قدر و بركات و آثار آن. در فضيلت تلاوت اين سوره همين بس، كه از پيغمبر اكرم ص نقل است …

خط خوشبختى و هدايت انسانها ادامه »