حماسه بيست و دوم

اين پس زمينه به مناسبت دهه مبارك فجر و حماسه حضور مردم در 22 بهمن ماه 89 رنگ خدا