حکایت من و تو …

چرا این همه اذیت میکنی؟ کی می خوای آدم شی؟ مگه نگفتم این همه دور و بر من نَپِلک! می خوای آمارت رو بدم 110 ؟ عجب جونوری هستی تو… آخرش از دست کارای تو من دق میکنم! حیف که دستم بهت نمیرسه، «شیطــــــان»… . . . . تو خود حدیث مفصل بخوان از این …

حکایت من و تو … ادامه »